Co powinieneś wiedzieć o ekonomii i dlaczego jest tak ważna w naszym życiuNiezależnie od dziedziny, którą się interesujesz, prawdopodobnie będziesz musiał zrozumieć ekonomię. Na przykład, jeśli chcesz pracować w służbie zdrowia, będziesz musiał zrozumieć, jak rosnące koszty opieki zdrowotnej wpływają na pacjentów. Jeśli chcesz pracować w edukacji, będziesz musiał zrozumieć, jak rosnące koszty edukacji wpływają na studentów. Jeśli chcesz pracować w rządzie, będziesz musiał zrozumieć, jak rosnące deficyty wpływają na wszystkich. Jeśli chcesz zmienić świat, zdobycie podstawowego zrozumienia ekonomii jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia. Będziesz w stanie podejmować lepsze decyzje i rozumieć, jak wpływają one na innych. To pomoże Ci wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Dlaczego ekonomia ma znaczenie?

Wszystkie społeczeństwa muszą produkować dobra i usługi, aby zaspokoić swoje potrzeby. Ekonomia to nauka o tym, jak podejmujemy decyzje o tym, co i jak produkować. Produkowanie niewłaściwych rzeczy, lub produkowanie ich w sposób nieefektywny, może skutkować niedoborami, a niedobory powodują cierpienie.

Na najbardziej podstawowym poziomie potrzebujemy jedzenia, wody i ubrania, aby przetrwać. Poza tymi podstawowymi potrzebami szukamy komfortu i przyjemności poprzez takie rzeczy jak edukacja, rozrywka i opieka zdrowotna. Podejmujemy decyzje o tym, co produkować, porównując nasze pragnienia i potrzeby ze sobą. Środki są ograniczone i musimy zdecydować, jak je rozdzielić, aby zaspokoić jak najwięcej potrzeb. W związku z tym ekonomia jest dziedziną, która może dotyczyć każdego.

Jak skorzystać ze zrozumienia ekonomii

  • Zrozumienie środowiska ekonomicznego, w którym działasz. Ułatwi to planowanie przyszłych wydarzeń gospodarczych, które mogą mieć wpływ na Twój biznes. Bądź świadomy perspektyw ekonomicznych swojej branży. Pomoże Ci to podejmować lepsze decyzje, np. kiedy zatrudnić nowych pracowników lub zakupić zapasy.
  • Podejmuj lepsze decyzje. Zrozumienie ekonomii pomoże Ci rozważyć opcje w każdej sytuacji. To pomoże Ci dokonać mądrzejszych wyborów i uniknąć popełnienia kosztownych błędów. - Zrozumieć, jak firmy podejmują decyzje. Jeśli chcesz założyć własną firmę lub pracować dla firmy, musisz zrozumieć, jak inne firmy podejmują decyzje. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zostać odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą.
  • Wpływać na zmiany w społeczeństwie dla wspólnego dobra. Na przykład, możesz popierać bardziej przystępną edukację lub bardziej przystępną opiekę zdrowotną. Możesz też pracować na rzecz silniejszych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Ekonomia daje narzędzia do podejmowania inteligentnych wyborów dotyczących rodzaju społeczeństwa, w którym chcesz żyć.